YAVŞAN STEPİNDE SABAH

 

“Yavşan Stepinde Sabah” ünitesi Serkan Yaşar Güney tarafından geliştirilen 3. Türkçe Storyline ünitesidir. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu’nun iki 5. Sınıf şubesinde uygulanmıştır. Uygulama, aynı zamanda Türkiye’deki Storyline Yöntemi üzerine yazılmış ilk bilimsel tez çalışmasının da uygulama çalışmasıdır.

Yapılan çalışma ile o yıllarda uygulanmakta olan ilköğretim müfredatında yer alan “Güzel Yurdumuz Türkiye” ünitesinde, Storyline yöntemiyle göre öğrencilerin öğrenme sonuçlarında daha etkili ve verimli öğrenme ürünleri elde edilmesi amaçlanmıştır.

Öğrencilere plan doğrultusunda önce bir botanikçi olan Prof. Dr. Hikmet Birand’ın Çukurova’dan Ankara’ya gelişi sırasında yaşadıklarını anlatan bir öykü okunmuştur. Bu öyküden yola çıkılarak, Prof. Dr. Hikmet Birand ve yolculuğu esnasında geçtiği mekân somutlaştırılmıştır. Öğrenciler bir Hikmet Birand kuklası ile Orta Anadolu haritası yaparak bunları ünitesi süresinde sınıfta görebilecekleri bir yere asmışladır.

Ünite giriş çalışmalarının ardından, “Hikmet Birand’ın başka bölgelere gittiğinde neler görmüş olabileceği” anahtar sorusundan yola çıkılarak tüm Türkiye’deki 7 coğrafi bölgenin kültürel, beşeri, coğrafi, turistik, müzikal, dilsel özellikleri incelenmiştir. Bu esnada edinilen bilgiler hamurlardan 3 boyutlu olarak ve gerçek yükseklik özelliklerine göre yapılan büyük bir Türkiye Coğrafi haritası üzerine işlenmiştir. Burada, görsel sanatlar, sosyal bilgiler, matematik, müzik, Türkçe ve beden eğitimi dersleri ile alan bağlantısı kurulmuştur. Ünite sonunda yapılan büyük 3 boyutlu Türkiye Coğrafi haritası okul proje haftasında sergilenmiş ve veliler ve diğer öğrencilerle paylaşılmıştır.

Üniteye bir fen anahtar sorusu da eklenerek konunun alanlar arası geçiş ile fen dersine kayması sağlanmıştır. Buradaki anahtar soru yöneltilmeden önce, “Hikmet Birand’ın Çukurova’da kaldığı sırada Ankara’ya gitmesinin nedeni olarak hastalanması gösterildi. Hastalığının nedeni olarak da kaldığı çadırın çok fazla güneş görmesi sonucu aşırı ısındığı ve bunun da Hikmet Birand’ı hasta ettiği” söylendi. Bu açıklamadan yola çıkılarak “Isı” ünitesinin tüm kazanımlarını ele almaya olanak sağlayan ve “problem tabanlı öğrenme yaklaşımına” uygun olarak “Hikmet Birand’ın çadırının ısınmasını nasıl engellersiniz?” sorusu yöneltildi. Bu anahtar soru ile motive olan öğrenciler, pek çok farklı hipotezler öne sürdüler ve içlerinden grup olarak seçtiklerini uygulama ve test etme fırsatı buldular.

 

<< geri 

© Copyright  Storyline Türkiye.