İLETİŞİM

 

Serkan Yaşar GÜNEY

Eğitimde Program Geliştirme Uzmanı ve

Storyline Ülke Lideri

Avrupa Okulları

Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme

Bölüm Başkanı

 serkanyg@gmail.com
serkan_y_g@hotmail.com
admin
@storylineturkiye.com

 (+90) 505 314 95 11

(+90) 212 547 80 10 (122) (Avrupa Koleji)

G. Şule TEPETAŞ

Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve

Storyline Ülke Lideri

Ahi Evran Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D.

 suletepetas@hotmail.com
suletepetas@yahoo.com

suletepetas@gmail.com
gstepetas@ahievran.edu.tr

+90505 710 52 33 / +90544 738 91 85

+90386 211 44 12 (Ahi Evran Üniversitesi)

 

© Copyright  Storyline Türkiye.