OĞUZ KAAN DESTANI

 

Oğuz Kağan Destanı

Ünite Serkan Yaşar GÜNEY tarafından geliştirilmiş ikinci Türkçe Storyline uygulamasıdır. Ankara’da bulunan Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu’nun 4. Sınıflarında 2002 ve 2003 yıllarında iki kez uygulanmıştır. Ünitede amaç, o zamanki ilköğretim müfredatında yer alan “Orta Asya Türkleri” ünitesini Storyline yöntemine uygun olarak öğrencilerin soyut tarih konularını somutlaştırmasını sağlamaktır.

Ünite başında “Oğuz Kağan Destanı” adında kısa bir öykü okunmuş ve öyküdeki karakterler üzerine süreç inşa edilmiştir. Öyküde yer alan karakterler somutlaştırılmış, yaşadıkları mekân görselleştirilmiş ve sınıf panosuna asılmıştır. Ünitenin giriş etkinlikleri üzerine, Eski Türklerin konuştukları dil, yaşam biçimleri, kültürleri, coğrafyası, göçleri araştırılmış ve sunumlarla paylaşılmıştır.

Ünite; matematik, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi dersleriyle de bağlantılar kurularak disiplinler arası yaklaşıma uygun öğrenme ortamları oluşturulmasına imkân vermektedir (Planı inceleyiniz).

 

 

<< geri 

© Copyright  Storyline Türkiye.