TÜRKİYE'DE STORYLİNE 

Storyline Yönteminin ülkemizde duyulması 2000 yılının yaz aylarına denk gelmekte. Bir aile sohbeti ortamında yurt dışında öğretmen olarak görev yapan ablası vasıtasıyla yöntemden haberdar olan Serkan Yaşar Güney, daha sonra bu yöntem üzerine araştırmalarına Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programında devam etmiştir. Yüksek lisans öğrenimi esnasında Ankara'da bulunan bir uluslar arası okulda öğretmenlik yapmaya başlayan araştırmacı, burada yöntemi deneme fırsatı bulmuş ve bir çok tecrübe edinmiştir. ilk Türkçe Storyline ünitesi de dahil olmak üzere 3 yeni Storyline ünitesi geliştirmiştir. Bu ilk ünitelerin ardından ki bir tanesi de tez konusunda yer almış, 2003 yılının Haziran ayında yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak, "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Bir Durum Çalışması" başlıklı tezi ile Bilim Uzmanı unvanını almıştır.

 (Tez sonuçlarına ve önerilere ulaşmak için tıklayınız.)

2003 yılı Eylül ayında Storyline üzerine pek çok bilimsel araştırmanın yapıldığı Danimarka'da II. STORYLINE CONFERENCE katılmıştır.

Araştırmacı çalışmalarını şu anda çalışmakta olduğu İstanbul'daki bir özel kolejde devam ettirmektedir. Nitekim 2004 ve 2005 yılları içerisinde iki yeni Storyline ünitesini zümre arkadaşları ile birlikte planlayarak uygulamıştır. Bu iki yeni Storyline ünitesi ile birlikte yöntemin ders alanları arasındaki geçişlerde (disiplinler arası geçiş ya da alanlar arası bağlantı) sağladığı kolaylık üzerine yoğunlaşılmıştır.

Araştırmacı 2005 Ekim ayı içerisinde yapılan 9. Öğretmenler Sempozyumu'nda ilk Storyline sunumunu yaparak, yöntemi yaygınlaştırmak amacıyla ilk adımı atmıştır.

Şu an için, uluslar arası bir öğretim programı kriterler bütünü olan ve IBO (International Baccalaureate Organization) tarafından geliştirilen PYP (Primary Years Program) içerisinde Storyline'nın uygulanabilirliğini araştıran uygulamacı. Son geliştirilen iki yeni Storyline ünitesi ile bu anlamda olumlu sonuçlar almıştır. Özellikle öğrencilerin bu yöntem ile işlenilen konulardaki motivasyonları, manidar bir şekilde olumlu yönde gelişme göstermiştir.

Araştırmacı şu anda çeşitli okullardan aldığı davetlerle, Storyline yönteminin ülkemizde yaygınlaşması için çalışmalarına devam etmektedir.

 

<< geri

 

 

© Copyright  Storyline Türkiye.