STORYLİNE YÖNTEMİ’NDE DEĞERLENDİRME

 

STORYLİNE YÖNTEMİ'NDE kullandığımız teknikler, öğretmenlere, birçok değişik yollardan öğrencilerini izleme imkanı tanımaktadır. Hovard Gardner’in “Çoklu Zeka Kuramında” olduğu gibi, bu eğitimcilere birçok değişik değerlendirme tekniklerini kullanma imkanı sağlamaktadır. İskandinav eğitimciler, portfolyo dosyaları çok kullanışlı bir değerlendirme metodu olarak ele almışlardır. Zaman zaman öğretmen, bir tartışma ortamında öğrencilere “yazı yazmada en başarılı olduğunu düşündüğün alan nedir? Neden bunun iyi olduğunu düşünüyorsun? Kendini başarılı bulmadığın bir çalışmanı bana gösterebilir misin? Bu ikisi arasındaki fark nedir sence?” gibi sorular yöneltebilir. Öğretmen bu sorularla, öğrencileri, kendi, çalışmaları üzerinde düşünmeye yöneltir ve böylece kendi kendini değerlendirebilecek seviyeye getirmeye çalışır (Bell 2003).

 

<< geri

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright  Storyline Türkiye.