STORYLİNE YÖNTEMİ’NDE ÖĞRETMEN

 Bu yaklaşımın üzerinde durduğu önemli noktalardan birisi de, öğretmenlerin ne öğreteceklerini iyi bilmelerinin yeterli olmadığı bunun yanında, nasıl öğretecekleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerektiğidir. Öğretmen hem motive edici olmalı hem de sınıf içerisinde ortaya konanların, öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamalıdır. Böyle bir sınıf ortamı için öğretmen şunları yapmalıdır:

Her şeyi bilemeyebileceğini kabul etmeli ama öğrenciler için bir rehber olduğunun da bilincinde olmalıdır.

Anahtar sorular sormalı ve bu yolla öğrencilere kendi kendilerine öğrenme konusunda örnek olmalıdır.

Hangi görüşü savunuyor oluyorsa olsun tüm öğrencilerin ön bilgilerine ve fikirlerine saygı duymalıdır.

Öğrencileri bildiklerini değişik yollarla aktarmak konusunda yüreklendirmelidir.

Öğrencileri işbirlikli çalışmalarda etkin olarak rol almaya teşvik etmelidir.

Öğrencileri zaman zaman şaşırtmalı ve ilgiyi canlı tutup, tahminler yaptırmalıdır.

Öğrencileri hayal güçlerini kullanmaya ve çözüm önerileri sunmaya teşvik etmelidir.

Öğrencileri kendi etkinlikleri ve geliştirdikleri materyaller üzerinde tartıştırmalıdır.

Öğrencilere fikirlerini ve önerilerini gerçekleştirmeleri için ön ayak olmalı.

Bunları gerçekleştirebilmek için, bu yapının tek, iç içe ve bir denge içerisinde olması önemlidir. STORYLİNE YÖNTEMİ’NİN  faydalarından biri de öğrencilerin yaratıcılıklarını temele alarak ilerlemeci ve birbirine bağlı etkinlikleri hikaye süreci içine almasıdır. Öğretmen daha önceden bu süreci planlamış olmasına rağmen öğrenciler kendi yaratıcılıklarıyla bu sürece etki edebilmekte ve akışını değiştirebilmektedirler (Bell 1994:13).

<< geri

© Copyright  Storyline Türkiye.