STORYLİNE YÖNTEMİ’NİN YAPISI  

STORYLİNE YÖNTEMİ, yapılandırmacı yaklaşıma göre şekillenmekte ve bizzat uygulanışında yer alınmadığı sürece tam olarak anlaşılması güçtür.

Aşağıdaki bölümlerde, STORYLİNE YÖNTEMİ için kritik olan dört önemli başlıktan söz edilecektir. Bunlar; zamanlama, planlama, öğretmen takımı ve gruplamadır. Bu dört başlık, STORYLİNE YÖNTEMİ’NİN diğer yöntemlerden ayrıldığı noktaları göstermektedir.

Bir çok STORYLİNE YÖNTEMİ hizmet içi eğitim kursu alan öğretmen, okullarına dönüp bu yaklaşımı uygulamaya başladığında bir çıkmaza girmekte. Çünkü ders programlarını sınırlayamamakta ve STORYLİNE YÖNTEMİ’NE uyumlu hale getirememektedirler. Bu durumda öğretmenler, STORYLİNE YÖNTEMİ’NİN çok uzun sürdüğünü düşünmekte ve yarıda bırakma ya da gereken zamanı tanımama yollarına gitmektedirler. Eğer öğretmenler klasik ders işleme sürelerine bağlı kalırlarsa ve STORYLİNE YÖNTEMİ’Nİ uygulamaya çalışırlarsa, STORYLİNE YÖNTEMİ sadece bir yama olmakta ve program için yeni bir yapı sağlamamaktadır (Harknes; Akt. Creswell 1997:13).

Zamanlama: STORYLİNE YÖNTEMİ’NE ayrılacak olan zaman çeşitli şekillerde olabilmektedir. Kimi uygulayıcılar tüm bir öğretim yılını STORYLİNE YÖNTEMİ’YLE işlemişken, kimileri ünite bazında ele almayı uygun görmüşlerdir. Aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi, Sallie Coverly Harkness, klasik ders işleme yöntemlerini kullandığı derslerin de olduğu bir haftalık ders programında, STORYLİNE YÖNTEMİ’NE uygun dersleri de haftanın belirli günlerine yayarak kullanmıştır.

Planlama: Bir STORYLİNE YÖNTEMİ programında önemli olan, içeriği, öğrencilerin kazanmasını istediğimiz bilgi ve görüşleri kazandırıcı etkinliklerle düzenlemektir. Bu program, değişik düzeylerde hangi kategori ve konularda öğrencilerin etkileşime sokulacağını öngörür. Ayrıca öğretmenlerden de daha ayrıntılı bir planlamayı bekler.

Kullanışlı olabilmesi için bir öykü teması kısa ve öz, fakat aynı zamanda süreci etkili kılacak bütün öğeleri içermelidir. Bu öğeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 1.   Öykü teması: Her bir bölüm tek bir başlıkla belirtilmelidir.(Örneğin: Ev, Aile, Okul)

2.   Anahtar sorular: Her bir başlık, o başlıkla ilgili öğrencileri harekete geçirecek bir çok soruyu sormaya imkan tanımalıdır. (Örneğin: Ailede kimler var?)

3.  Öğrenci etkinlikleri: Soruların cevaplarını bulduracak çeşitli öğrenci etkinlikleri düzenlenmelidir.

4.  Organizasyon: Etkinliğe en uygun organizasyona karar verilmelidir. (Örneğin: Büyük grup, küçük grup, ikişerli, üçerli gruplar).

5.   Araç-gereçler: Etkinliklerde kullanılacak araç ve gereçlerin listesi çıkarılır.

6.  Ürün (Çıktı): Etkinlikler sonucu ortaya çıkması beklenen ürünler. Bunlar aynı zamanda değerlendirme içinde kullanılabilir (Bell 1994:15).

<< geri

© Copyright  Storyline Türkiye.