Storyline Nedir?

Storyline yöntemi, öğrenenlerin öğrendiği yeni bilgilerin, önceki bilgileri ve tecrübeleri tarafından yönlendirildiği ve bunun  üzerine öğrencilerin kendi anlamalarını çeşitli aktiviteler ve çalışmalarla inşa ettiği teorisine dayanır. Storyline yöntemi öğrenme sürecinde, öğrencinin aktif katılımını sağlayan bir ortam yaratır. Öğrenciler, önemli ve anlamlı bireyler olarak görülür ve önemli sorumluluklar yükler. Storyline yöntemi, öğrenciye anlamalarını ve becerilerini geliştirmek için sürecin içerisinde çeşitli desteklerde bulunur. Storyline yöntemi’nin ana öğeleri şunlardır:

o     öğrenme sürecini, ayrıntılı bir zaman dilimine ve sıraya yerleştirir.

o     karakterler işe koşar.

o     üzerinde çalışmak için bir olay seçer.

o     çözümlemek için gerçek problemler sunar.

Programın tümleşmesine yeni bir yaklaşım olan Storyline yöntemi, “öykü teması” adında bir çalışma başlığıyla, programda bağıntı sistemi için bir metin yaratır. Öykü teması başlığında gerekli olan elemanlar; sahne, karakter ve olaylardır. İyice anlatılan öykü programdaki bağlantılar için mantık ve yapı sağlar. Storyline yöntemi’nin tematik çalışmadan farkı, anahtar soruların sunulmasıdır. Tematik yaklaşımda rastgele olmasına rağmen, Storyline yöntemi’nde araştırmaların sırası önemlidir. Her bir öykü teması bölümü bir öncekine dayanır (aşamalılık) (Bell 1994).

Storyline yöntemi, öğretmenlerin öğrencilerine hangi bilgi, beceri ve davranışları kazandıracağına bilinçli olarak karar vermesi için, sınıf deneyimlerini planlamada geçerli bir yapı sağlamıştır. Bu yaklaşım aynı zamanda, sınıf ve grup çalışmalarında, bireysel çalışmalarda elverişli olduğu kanıtlanan pratik uygulama stratejileri ortaya koymuştur. Bu yaklaşım, yöntem dizilerinden oluşur, bu yüzden belirlenen konu işlendikçe ilerleme garantilenir. Ancak yine de Storyline yöntemi süreci devam ederken öğrenci cevapları ilerlemenin gerekli bir parçası olduğundan yaklaşım bu anlamda esnektir.

Bu yaklaşımın anahtar özelliklerinden biri de, öğrencilerin var olan bilgi ve deneyimleri üzerine dayanan ve inşa edilen yoldur. Öğrencinin hem hayal gücünü harekete geçirmede hem de pratik sorun çözmede derse ne derece katıldığı da önemli bir noktadır. Storyline yöntemi, öğrencilere hiçbir zaman düşünmedikleri sorunların cevaplarını vermek yerine sorunları yaratır ve öğrencilerin sorularını ön plana çıkarır. Öğretmen ve öğrenciler birlikte fikir üretirler. Bu yaklaşım özünde deneysel ve yapısaldır. Programı, sosyal konuları ve çevreyi keşfetmek için bir uyarıcı; anlamlı sanatlar ve dili ise tartışma, anlatma ve açıklama aracı olarak kullanarak şekillendirir. Araştırma ve referans becerileri sözlü olarak düşünüldüğünde bilgi kaynaklarını kullanarak video ve film şeritlerini izleme; kitaplar, poster ve fotoğraflar üzerinde çalışarak, öğrencileri farklı yollarla cevap ve bilgi aramaları için teşvik ederek geliştirilir. Konular genişledikçe öğrenciler fikir, anlayış ve cevaplarını sözlü ya da yazılı olarak kaydederler. Bu yolla, bireysel çalışma zenginliği ve güçlü bir sınıf görünümü yaratılır. Bütün bunlar, öykü süreci tamamlandığında gözden geçirme ve değerlendirme sürecine imkân verir (Harkness 1993).

 Storyline yöntemi’nin öncelikli amacı; kişileri, zamanı ve mekânı içine alan bir anlatım süreci yani bir öykü oluşturmaktır. Bu anlatım, iyi bir öğretim için önemli olan bilgi ve yeterlilikleri uygun bir bağlantıda ele almalıdır.

<< geri

© Copyright  Storyline Türkiye.