TERAKKİ VAKFI OKULLARINDA STORYLINE UYGULAMASI

 

Apaçi Kabilesinde Bir Gün

“Apaçi Kabilesinde Bir Gün” Storyline ünitesi 2007 yılında Terakki Vakfı Okullarının 3. Sınıflarında ve 207 öğrenci ile uygulanmıştır.

Uygulamada, “Dün, Bugün, Yarın” teması kapsamında yer alan “Madde” konusunda öğrendiklerini dış dünya ile ilişkilendirmeleri amaçlanmıştır. Tek bir öyküden hareketle Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi dersleri için etkinlikler üretilmiştir. Türkçe dersi kapsamında, “Kelime Türleri”; Hayat Bilgisi dersi kapsamında “Su Döngüsü - Su Damlasının Öyküsü”, “Isının Maddeye Etkisi” ve “Hava Tahminleri”; Matematik dersi kapsamında ise, “Grafikler, Veri Okuma”, Sıvı Ölçüleri” ve “Grafikler ile İlgili Problemler” konuları dâhil edilmiştir. Yaratıcı drama öğretmeninden de destek alınarak bir öykü oluşturulmuştur.© Copyright  Storyline Türkiye.