“The Storyline Method” Öğretmen Eğitimi

24 Mart 2012, Cumartesi günü Avrupa Koleji – Kazlıçeşme Kampüsü’nde gerçekleştirilen öğretmen eğitimine; İstanbul ve Ankara’daki okul öncesi, ilköğretim ve yükseköğretim düzeyindeki okullardan yaklaşık 25 öğrenci, öğretmen ve akademisyen katılmıştır.

Eğitim, Storyline Yöntemi ile ilgili teorik bilgi ve hem dünyadaki hem de ülkemizdeki gelişimi hakkında bilgi verilmesi ile başlamıştır. Yöntemin daha iyi anlaşılması ve örnek bir sürecin yaşatılabilmesi amacıyla “Yeni Komşular” ünitesi interaktif bir çalıştayla ele alınmış ve çeşitli öğretim seviyelerine örnek olabilecek “olay” vurgulamaları ile sürdürülmüştür.

Çalıştay, katılımcıların gruplara ayrılıp birer aile oluşturmaları ile başladı. Aile oluşumu, Storyline Yöntemi süreçlerinde sıkça kullanılan bir süreç başlangıç biçimi olup tüm öğretim seviyelerinde rahatlıkla uygulanabilmektedir. Karma bir gruplama ile tesadüfi bir şekilde belirlenen grup elemanlarının birbirlerini hiç tanımamalarına karşın ortaya çıkarmış oldukları aile yapıları ve bunların arasındaki etkileşimler, Türk aile yapısına tipik örnekler olmaları bakımından dikkat çekiciydi. Sadece ailelerin oluşumuyla bile ortaya çıkarılabilecek ilköğretim düzeyindeki proje ve performans görevi örnekleri, Storyline Yönteminin daha en baştan başlayarak öğrenciye ve öğrenme ortamına akademik anlamda ne kadar çok imkan yarattığına etkileyici örneklerdi.

Çalıştay süresince kullanılan pek çok artık materyal ve görsel malzemeler, Görsel Sanatlar dersine; istenilen yazılı veya sözlü sunumlar Dil becerilerine; ortaya çıkarılan evler ve modelleri, Matematik ve Geometri konularına; sürece heyecan katmak için meydana getirilen deprem, Sosyal Bilimlere; oluşturulan mahalleye yeni gelen bir komşu, etik değerlere ve toplumsal yaşamı düzenleyen yazılı olmayan kurallara; yurtdışına geziye çıkmakta olan bir komşunun tatil hazırlıkları, yurtdışına çıkışta kanuni zorunlulukları ele alması bakımından yasalara vurgu yapmaktaydı. Kısa bir süre içerisinde kurgulanmış olan böyle bir süreçte bu denli farklı disiplinlere vurgu yapabilmek “Storyline Yönteminin” öğrenme ortamını sistematik ve akademik açıdan zengin bir şekilde düzenlemedeki etkisini açık bir biçimde ortaya koymaktaydı.

Katılımcı öğretmenlerin, özel okullar arasında son derece popüler olan PYP (Primary Years Programme)konusunda deneyimli oluşları, Storyline Yönteminin PYP açısından da ele alınmasına yardımcı oldu. Yapılan uygulama ile Storyline Yönteminin PYP planlarında öğretmenlerin düzenlemekte sıkıntı yaşadıkları 4. bölüme ne denli çeki düzen verebileceğini oldukça dikkat değerdi.

Eğitim sonunda, Storyline Yöntemi Ülke Liderleri Serkan Yaşar GÜNEY ve Şule TEPETAŞ tarafından tüm katılımcılara sertifikaları verilerek, temel düzeyde Storyline Yöntemi hakkında bilgi sahibi oldukları belgelendirildi.

       
         
         
         
         
         
         


© Copyright  Storyline Türkiye.